O nás

Tradícia a priekopníctvo

Na začiatku bolo, ako inak, dieťa. Vďaka svojmu najmladšiemu dieťaťu začal Ing. Anton Streicher, v roku 1996 ako spolumajiteľ a riaditeľ spoločnosti ISS Bratislava, s. r. o., podporovať “plávanie“ najmenších detí, ktoré bez výdatnej pomoci a investícií nemalo v tom čase šancu prežiť. Spoločnosť ISS Bratislava, s. r. o., investovala do prestavby bývalých detských jaslí na Banšelovej ul. č. 4, v Bratislave. Vybudovala v tom čase prvé profesionálne pracovisko vo vtedajšej Československej republike s vlastným bazénom, zabezpečujúce „plávanie“ novorodencov a dojčiat, s pôvodným názvom Stredisko Alva. V r. 1997 spoločnosť ISS Bratislava založila dcérsku spoločnosť HSL, s. r. o., ktorá sa vo svojich prevádzkach a strediskách cieľavedome zameriavala na poskytovanie služieb rodinám s malými deťmi. Organizačne bolo k HSL, s. r. o., zaradené aj Stredisko plávania. V roku 2007 začalo Stredisko plávania používať nový názov: water baby club, klub vodných detí.

Odbornosť a profesionalita

Stredisko plávania: water baby club spolupracuje s odbornými lektormi, ktorí sa aktívne venujú problematike „plávania“ malých detí. Stredisko plávania: water baby club disponuje vlastným tímom profesionálnych pracovníkov

Bezpečnosť

Stredisko plávania: water baby club, ako prevádzkovateľ „plávania“ malých detí, využíva vlastnú úpravovňu vody, vyvinutú špeciálne za týmto účelom. Umožňuje to zabezpečovať vysokú kvalitu a bezpečnosť vody aj pri teplotách nad 30°C.

Stredisko water baby club Vám ponúka:

  • 20-ročnú tradíciu plávania batoliat a detí
  • bazén výhradne určený len pre deti a ich rodičov s výhľadom do záhrady
  • garancia vysokej kvality a nezávadnosti vody
  • ústretový, milý a profesionálny personál
  • obchod s plaveckými pomôckami: www.plavecke-pomocky.sk
  • rodinné plávanie iba pre Vašu rodinu, osviežujúce narodeninové oslavy

Do strediska si prineste pre seba a svoje deti: uterák, čisté šľapky a plavky, hygienické potreby. Môžete si tiež priniesť plavecké pomôcky, ktoré odovzdáte pred vstupom do bazéna zamestnankyni strediska na dezinfekciu.

Za bezpečnosť detí v priestoroch water baby club zodpovedá doprevádzajúca dospelá osoba. Každý návštevník je povinný dodržiavať hygienické zásady platné pre naše stredisko.

Na Vaše rodinky sa teší milý a ústretový kolektív water baby club.