Naša ponuka

Vyberte si z našej pestrej ponuky to najlepšie pre vaše dieťatko. Vždy veľmi radi vyjdeme v ústrety aj vašim individuálnym požiadavkám.

Plávanie pre deti

Ak hľadáte zaujímavý program pre seba a dieťatko, ktorý podporí jeho psychomotorický vývoj, posilní zdravie, uľahčí proces socializácie a prehĺbi váš vzájomný vzťah, potom sú kurzy plávania a pohybových aktivít ideálnou voľbou. Práve v teplej vodičke, v detskom bazéne určenom výhradne zákazníkom nášho strediska, si užijete správnu zábavu, zažijete radosť z nových veci, spoznáte nových kamarátov a zároveň správnym spôsobom pod vedením odborníkov na pohybové aktivity vo vode zabezpečíte napredovanie  Vašej ratolesti. Vodné prostredie je najideálnejším miestom, kde môžete v plnej miere „pracovať“ a zároveň hravou formou zabezpečiť najkvalitnejší štart dieťatka do života. Veľmi dôležité je mať na zreteli psychomotoricky vývoj dieťaťa, nakoľko pri jednotlivých cvičeniach a úkonoch je potrebné plne rešpektovať vek  a možnosti dieťaťa, aby sa „silovým“ cvičením nevyvolala nežiaduca reakcia, ktorá by mohla byť pre dieťatko škodlivá. A práve preto si treba uvedomiť, že každé dieťa je osobnosť, ktorá potrebuje individuálny prístup, vďaka ktorému sa postupne formou hry, motivácie, osvojením si vodného prostredia a v neposlednom rade aj vďaka kolektívu deti dostane o krôčik vyššie k plánovanému cieľu.

Plávanie pre materské školy a centrá

Vďaka profesionalite inštruktorov a dlhodobej tradícii pohybových aktivít detí dokáže stredisko water baby club zabezpečiť pre deti predškolského veku správnu adaptáciu na vodné prostredie, naučiť ich správnemu dýchaniu vo vodnom prostredí, rozvoj plaveckej spôsobilosti ako miery osvojenia si plaveckého pohybového návyku. V rámci lekcií sú realizované cvičenia na nácvik plaveckých zručností – dýchanie vo vode, splývanie, ponáranie sa a orientácia vo vodnom prostredí, skoky do vody. Základom prispôsobenia sa na pohyb vo vode u neplavcov je odbúranie negatívnych emócií z vodného prostredia. K odbúraniu strachu a navodeniu pozitívneho pocitu vo vode je aplikovaná škála hier a cvičení, pretože najprirodzenejšou metódou adaptácie detí na vodné prostredie je metóda hrou.

Pre svoju atypickú dispozíciu ponúka bazén najlepší priestor na postupný proces adaptácie vo vodnom prostredí, aj na postupné sa zdokonaľovanie zvládania jednotlivých pohybovo – plaveckých aktivít. Bazén, v ktorom sa kurzy uskutočňujú, má veľkosť približne 5m x 4m . Vchádza sa do neho pohodlne, pevnými širokými schodíkmi, nie rebríkom. Nachádza sa v ňom aj plytká časť, hlboká 0,5m, z ktorej sa schodmi cez celú šírku bazéna prechádza do časti, ktorá je hlboká 1m.

Víkendové plávanie

Víkendové plávanie sme vytvorili práve pre vás, milí rodičia, ktorí máte týždeň plný povinnosti a víkend si chcete užívať spolu s vašimi detičkami. Víkend ponúka najideálnejší priestor a čas pre najväčšiu zábavu, ktorá nielen poteší, ale bude prospešná pre vaše dieťatko. Ponúkame vám jedinečnú príležitosť kurzov plávania v sobotu, ktoré podporia psychomotorický vývoj, proces socializácie a pripravia dieťatko na lepšiu adaptáciu pre materskú škôlku alebo školu. Kurzy prebiehajú skupinovo pod odborným dohľadom profesionálneho inštruktora, ktorý vám poradí a usmerní vaše aktivity k lepšiemu a zdravšiemu napredovaniu vášho dieťatka. Kurzy prebiehajú v mesačných blokoch vždy v sobotu. Dĺžka lekcie plne rešpektuje vek a schopnosti dieťatka, preto jej trvanie v dĺžke pobytu vo vode od 20 – 40 minút je závislé práve od týchto indikátorov, ktoré zabezpečia vášmu dieťatku plnohodnotný komfort a zážitok z vodičky.

Narodeninové oslavy

OSLÁVTE S NAMI NARODENINY VAŠICH RATOLESTÍ, DARUJTE IM NARODENINOVÚ OSLAVU AJ S KAMARÁTMI V NAŠOM STREDISKU

Stredisko water baby club vám ponúka jedinečnú možnosť uskutočniť veľkolepú, nezabudnuteľnú NARODENINOVÚ OSLAVU plnú zábavy a šantenia v detskom bazéne, ktorá vyčarí úsmev na tváričkách vašich ratolesti. Za cenu 60 € strávite najkrajšie a najúsmevnejšie 2 hodiny, vďaka ktorým vaše dieťatko prežije najúžasnejší narodeninový deň.

Ponúkame vám:

  • prenájom priestorov – bazén a priestor na oslavu po dobu 2 hodín /celkový pobyt v stredisku 2 hodiny/
    Bazén o rozmeroch približne 5m x 4m je atypický. Vchádza sa do neho pohodlne, pevnými širokými schodíkmi, nie rebríkom. Nachádza sa v ňom aj plytká časť, hlboká 0,5m, z ktorej sa schodmi cez celú šírku bazéna prechádza do časti, ktorá je hlboká 1m. Teplota vody je celoročne udržiavaná na príjemných 32,5 C ° – 33,5 C °.
  • 45-minútový pobyt vo vode, 85-minútový priestor na občerstvenie

Rodinné plávanie

Voľné plávanie pre Vašu rodinu a kamarátov.

Pre našich plavcov, ktorí u nás absolvovali minimálne jeden kurz, ponúkame vstup za cenu18 €. Pre každého ďalšieho záujemcu o rodinné plávanie, ktorý u nás neabsolvoval žiadny kurz, ponúkame vstup za 25 €.

V cene rodinnej permanentky je zahrnutý vstup do water baby club maximálne pre 4 osoby (dospelí + deti) na 1,5 hod. Pre každú ďalšiu osobu je vstup 5 €, v prípade záujmu o saunu je príplatok 6 €.

Vodná terapia WATSU

Mgr. Zuzana Kozová / fyzioterapeutka

Verím v nové možnosti, ktoré môžeme vytvárať …verím v zdravie a v rovnováhu“

Študovala som na zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde som obhájila titul Mgr. V praxi som od roku 2009. Zaujímam sa o terapie a cvičenia na suchu aj vo vode. Vždy je pre mňa dôležité nasmerovať techniky tak aby som klienta dostala do rovnováhy tela, mysle aj ducha.

Voda si ma získala svojou jemnosťou a podporou, kde je naozaj možné všetko. Celkové trvalé odblokovanie sa realizuje tak, že najprv sa uvoľňujú vnútorné svaly a tkanivá, až následne vonkajšie. Vodným terapiám sa venujem od roku 2013. Pracujem s deťmi a dospelými. Techniky vo vode upravujem podľa aktuálneho stavu klienta.

Ako prebieha terapia:

Na začiatok je vhodné mi povedať aké pohybové problémy máte…

WATSU (water shiatsu) je terapeutická jemná a hlboká práca s telom v teplej 33°C vode.

Technikami sa naťahujú svaly a mobilizujú kĺby, prehlbuje a skvalitňuje sa dýchanie. Terapia navodzuje uvoľnenosť a prepojenie so sebou. Nastáva beztiažový stav, s ktorým sa uvoľňujú svaly, chrbtica, blokády aj bolesti.

S ľahkosťou ste nadnášaný na vode i pod vodou, s asistenciou terapeuta. Watsu je unikátna relaxačná terapia v harmonizovaní fyzického i psychického stavu… Je to zážitok slobody vlastného bytia.

Ak by bol záujem z Vašej strany je možné aj rehabilitačné cvičenie vo vode, ktorým posilníme dôležité stabilizačné svaly ako napr. vnútorné svaly kĺbov a chrbtice.

Prínos do života:

-komplexná hĺbková relaxácia tela a mysle

– regenerácia nervovo – svalovej funkcie

– získanie nových pohybových funkcií

– utíšenie mysle a emocionálna očista

– intuitívne spracovanie tráum a zážitkov

– rozprúdenie energie a meridiánov v tele

Terapia je odporúčaná na:

– akútne i chronické bolesti

– napätie svalov, kĺbov a chrbtice

– zlepšenie rozsahu a flexibility

– tehotné ženy

– svalová nerovnováha

– skolióza

– reumatoidná artritída

– rekonvalescencia – poúrazové a pooperačné stavy

– neurologické problémy

– zvýšené napätie v tele

– redukcia stresu

– bolesti hlavy

– problémy so spánkom

– načerpanie novej sily