Stredisko plávania WBC zostáva zatvorené

Vážení rodičia,

Úvodom sa Vám veľmi ospravedlňujeme za odmlku, ktorá nastala po uzavretí Strediska plávania WBC začiatkom marca pre koronavírus. Od začiatku korona krízy na Stredisku nie je personál. Až teraz sme získali jasné stanovisko od prenajímateľa priestorov v ktorých plávame (MÚ MČ BA Ružinov), ktoré je kľúčové pre ďalšie plávanie v Stredisku a bez ktorého sme bohužiaľ nevedeli poskytnúť uspokojivé informácie o dátume opätovného otvorenia.

Pri rokovaniach ohľadne uzavretného Strediska plávania so starostom MČ BA Ružinov nám bolo odkomunikované, že MČ BA Ružinov má záujem i naďalej zachovať plávanie malých detí v Stredisku na Banšelovej ulici. Zároveň nám ale bolo avizované, že MČ BA Ružinov nám, za aktuálne platných podmienok, nájomnú zmluvu ďalej nepredĺži. Nové podmienky prenájmu ešte len bude schvaľovať Zastupiteľstvo MČ Ružinov a z tohto dôvodu dnes nie je možné povedať, kedy a za akých podmienok bude stredisko plávania znovu otvorené.

Od uzatvorenia Strediska plávania WBC z dôvodu koronakrízy nariadením vlády SR sme sledovali situáciu okolo koronakrízy, stanoviská asociácií, platné nariadenia a opatrenia. V záujme ochrany zdravia Vás a Vašich detí sme priebežne komunikovali priamo s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ohľadne platných opatrení a dostupných možností, ako Stredisko plávania WBC s vnútorným bazénom opäť otvoriť.

Vážení rodičia, počas 4 mesiacov, čo je Stredisko plávania WBC zatvorené z dôvodu koronakrízy nariadením vlády SR, presiahli náklady za energie, nájom a ostatné prevádzkové výdavky čiastku 10 000 Eur pri nulových tržbách. Na všetky naše žiadosti o ich adekvátne zníženie sme napriek zatvorenému Stredisku dostali negatívne odpovede. Prešli sme všetky pre nás dostupné balíčky štátnej pomoci, ale nedostali sme od štátu ani cent podpory. Teraz navyše už vieme, že doterajšie podmienky prenájmu priestorov Strediska sa zmenia a platné hygienické opatrenia nariadené ŮVZ nám aktuálne neumožňujú poskytovať kvalitné služby, na ktoré ste Vy a Vaše deti boli zvyknutí v pôvodnom rozsahu a cene.

Ďakujem Vám za prejavenú dôveru, náklonnosť a spolupatričnosť počas viac než 23 ročnej existencie Strediska plávania WBC. Naša veľká vďaka patrí aj dlhoročným pracovníčkam Strediska plávania WBC Katke Tarrovej, Silvii Fáberovej, Veronike Prutkayovej a ostatným pracovníkom Strediska, ktorí sa v maximálnej miere starali o Vašu spokojnosť. Boli sme jedna veľká rodina a je nám ľúto, že Vám naďalej nevieme poskytnúť služby v kvalite, na ktorú ste boli zvyknutí. 

Stredisko plávania WBC bolo začiatkom marca zatvorené a je bez personálu, preto nie je možné reagovať na Vaše maily, telefonáty a príspevky na sociálnych sieťach. 

Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám veľa zdravia a síl na zvládnutie prekážok, s ktorými sa musíte v živote potýkať. 

S pozdravom,
Vedenie Strediska plávania WBC